Pogrzeby świeckie

Wiemy, jak ważna jest ostatnia wola Osoby Zmarłej i przygotowanie uroczystości pogrzebowej zgodnej z wyznawanymi przez Zmarłego za życia wartościami. Dla osób, które nie życzą sobie pogrzebu związanego z religią, oferujemy organizację uroczystości świeckich, którym przewodniczy doświadczony Mistrz Ceremonii. Jego zadaniem jest pożegnanie drugiego człowieka w możliwie najpiękniejszy sposób.

Zakład  Pogrzebowy Alpa zatroszczy się także o odpowiednie przygotowanie kaplicy pogrzebowej w Toruniu. Zadbamy o oprawę florystyczną i świeckie utwory żałobne.

Ceremonia świecka

Pogrzeb świecki różni się od uroczystości wyznaniowej tym, że cała ceremonia koncentrować ma uwagę uczestników pogrzebu na Zmarłym. Także mistrz ceremonii skupia się w swojej mowie żałobnej bardziej na życiu, pasji i wartościach Zmarłego niż na rozważaniach eschatologicznych. Każdą ze świeckich uroczystości pochówku organizujemy w sposób równie godny, co uroczystość wyznaniową. Na życzenie naszych Klientów istnieje jednak możliwość włączenia także pewnych elementów wyznaniowych w uroczystość świecką. Mistrz ceremonii może na przykład odmówić modlitwę lub przeczytać fragment Pisma Świętego. Pracownicy naszego zakładu pogrzebowego Alpa zadbają o każdy element tego typu pogrzebu, aby ostatnie świeckie pożegnanie odbyło się w podniosłej atmosferze.

pogrzeby świeckie